GARBĖS TEISMAS

Garbės teismas sprendžia tarp Korporacijos narių kilusius nesusipratimus, kurie yra susiję su garbe ir profesine etika. Jis gali nuspręsti išteisinti, viešai papeikti ar pasiūlyti pašalinti narį visuotinio suvažiavimo metu. Korporacijos garbės teismas yra renkamas 1-erių metų kadencijai.

Šiuo metu garbės teismą sudaro 2016m. visuotinio suvažiavimo išrinkti tikrieji nariai:

fil! Agnė Kručaitė 

sen! Raimonda Bykovaitė

sen! Gytis Baranauskas.