REVIZIJOS KOMISIJA

Revizijos komisija atlieka korporacijos finansinės bei kitos apskaitinės veiklos kontrolę. Korporacijos revizijos komisija yra renkama 1-erių metų kadencijai.

Šiuo metu revizijos komisiją sudaro 2017m. visuotinio suvažiavimo išrinkti tikrieji nariai:

sen! Rasa Muduraitė

sen! Kamilė Bertašiūtė

sen! Justina Katelytė.