REVIZIJOS KOMISIJA

Revizijos komisija atlieka korporacijos finansinės bei kitos apskaitinės veiklos kontrolę. Korporacijos revizijos komisija yra renkama 1-erių metų kadencijai.

Šiuo metu revizijos komisiją sudaro 2016m. visuotinio suvažiavimo išrinkti tikrieji nariai:

fil! Jurgita Razvadauskienė

sen! Brigita Drakšaitė

sen! Karolina Martinaitytė