Korp! Fraternitas Lituanica et Patria

Tėvūnas Pijus Ruokis