Korp! Fraternitas Lituanica et Patria

Iždininkas Antanas Naujokaitis