Korporacijos veikla

Korporantiškas šimtmečio pokylis

Korp! Fraternitas Lituanica et Patria nepriklausomos Lietuvos valstybės šimtmetį šventė bendrame visų Lietuvos studentų korporacijų pokylyje, vykusiame vasario 16 dieną KTU III rūmuose Kaune ir sulaukusiame beveik 200 dalyvių. Tai buvo įsimintiniausias pastarojo laikotarpio korporantiško bendradarbiavimo pavyzdys, kuriam įgyvendinti susivienijo net 8 organizacijos: LSMU studentų ir gydytojų Korp! Fraternitas Lituanica et Patria, ateitininkų medikų korporacija „Gaja“, tautinė lietuvių studentų korporacija „Neo-Lithuania“, VU KORPORANTIŠKAS ŠIMTMEČIO POKYLIS studentų istorikų korporacija „Tilia“, VU TSPMI studentų korporacija „Republica“, KTU studentų korporacija „Tautito“, Lietuvos šaulių studentų korporacija „Saja“ ir skautai akademikai, sudarantys korporaciją „Vytis“ ir Akademinę skaučių draugovę. Nuolat pabrėžiantys, kad Nepriklausomybę korporantai švenčia, o ne mini, studentai linksminosi kartu su LSMU choru „Neris“ bei grupe „The Shoekillers Band“. Pokylio metu vyko labdaringa loterija, skirta režisieriaus Vytauto V. Landsbergio filmo apie garsųjį partizaną Adolfą Ramanauską-Vanagą kūrimui paremti. Renginio rėmėjų ir dalyvių dėka surinkta daugiau nei 500 eurų. Prie gražių žodžių ir linkėjimų Lietuvai prisidėjo ir netrukus savo pačių šimtmetį švęsiantys svečiai iš Estijos – korporacija „Vironia“. Pasakę sveikinimą lietuvių kalba, broliai korporantai organizatoriams įteikė šventinę Baltijos šalių eurų monetą ir paskatino tolesnį tarptautinį bendradarbiavimą. Vivat, crescat, floreat, Lietuva, in aeternum!

Nuoroda į pokylio video filmuką rasite https://www.youtube.com/watch?v=QTWQH77AhnI