Korporacijos veikla

Korporacijos Metinė šventė 2021

2021 m. gegužės 7 dieną Babtyno dvare vyko Metinė šventė, taip pat buvo minimas ir Korporacijos Fraternitas Lituanica atkūrimo 30-metis.

Šventę pradėjome Visuotiniu susirinkimu, kurio metu korporacijos pirmininkė sen! Greta Undžytė pristatė metinę ataskaitą bei buvo išrinkta naujoji valdyba: Pirmininkė sen! Greta Undžytė, Scriba sen! Emilija Gedminaitė, Mamūnė sen! Atėnė Simanauskaitė, Magistra Elegantiarum sen! Emilija Kovieraitė ir Iždininkė sen! Karina Baranauskaitė.

Tradiciškai buvo skaitomas pranešimas apie korporacijos istoriją bei narius. Šį kartą sen! Karina Baranauskaitė, sen! Inesa Galinaitytė ir sen! Emilija Gedminaitė parengė išsamų pristatymą apie Korporacijos atkūrimą ir pastaruosius 30 jos veiklos metų.

Esame labai dėkingi mūsų garbės nariui Mindaugui Šventoraičiui už, kaip visada, jaukų priėmimą, taip pat ir visiems dalyvavusiems šventėje.

Vivat! Crescat! Floreat! Corporatia Fraternitas Lituanica et Patria in aeternum!