GARBĖS IR YPATINGIEJI NARIAI

Tapti korporacijos garbės nariais visuotinio suvažiavimo vienbalsiu nutarimu kviečiami lietuvių tautai ir korporacijai nusipelnę žmonės. Korporacijos ypatingaisiais nariais visuotinio suvažiavimo vienbalsiu nutarimu ir slaptu balsavimu priimami korporacijai artimi asmenys. Nuo tikrųjų narių garbės bei ypatinguosius narius skiria tam tikrų teisių nebuvimas – nei balsuoti keičiant įstatus, nei sudaryti kvorumo jie negali.


GARBĖS NARIAI

Dr. Jonas Basanavičius
Dr. Jonas Šliūpas
Prof. dr. Petras Radzvickas
Mindaugas Šventoraitis
Dr. Aušra Jurevičiūtė

 

 

 

 

 

 

 

YPATINGIEJI NARIAI

Stasys Šimkus
Stasys Pilka