JUNJORAI

Junjorai – tai korporacijos ateitis, jauniausi korporacijos nariai. Junjorai – nėra pilnateisiai korporacijos nariai, jie negali dalyvauti korporacijos valdyme, taip pat jie neturi perpetinės juostelės. Visdėlto junjorams suteikiama garbė turėti juodas korporantiškas kepurėles, kurių viršugalvio nepuošia korporacijos spalvos ir cirkelis. Augant junjoro nuopelnams artėja laikas, kai galiausiai kepurėlė pasipuoš cirkeliu, o dešinį petį perjuos simbolinės spalvos – tuomet junjoras jau būna vertas tapti tikruoju korporacijos nariu – senjoru.

Kokius išbandymus pereina junjorai, kol tampa senjorais?

Tai iš tiesų yra paslaptis, kurią žino tik tie, kurie perėjo ir ugnį, ir vandenį bei įvykdė visus jiems skirtus išbandymus.

Į korporaciją atėjęs naujas žmogus pirmiausiai būna kandidatu į narius, tik vėliau, įrodęs savo ryžtą ir norą tapti korporacijos dalimi  – jis tampa junjoru, tai įvyksta Vasario 16-tosios šventės metu arba per korporacijos Metinę šventę.

Kaip žinia, junjorus ir kandidatus į narius globoja Mamūnė ar Tėvūnas (arba abu, priklausomai nuo tuo metu esančių kandidatų į narius bei junjorų skaičiaus), kurie organizuoja daug pamokėlių skirtų junjorų tobulinimui, jų akiračio, žinių apie korporaciją plėtimui, taip pat kitokių veiklų, kurių metu junjorai turi galimybę aktyviai įsilieti į korporantų būrį. Ko junjorų pamokėlėse mokoma, žino tik patys junjorai, o jei labai smalsu, visada gali prisijungti ir sužinoti!