Prisidėkite prie mūsų veiklos – skirkite 1,2 % nuo gyventojų pajamų mokesčio

Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusius mūsų korporaciją 1,2 % pajamų mokesčio. Kviečiame ir šiemet prisidėti prie mūsų veiklos.

Tai padaryti visai paprasta, vadovaukitės toliau nurodyta instrukcija.

Prašymą galite pateikti iki gegužės 1 d. užpildydami jį elektroniniu būdu arba atsispausdinę ir užpildę ranka.

 

 

Elektroninis pildymas:

1 žingsnis

Internetiniame puslapyje deklaravimas.vmi.lt prisijunkite prie elektroninės deklaravimo sistemos (EDS), naudodamiesi elektronine bankininkyste, Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) priemonėmis arba el. parašu:

2 žingsnis

EDS tinklapyje pasirinkite „DEKLARAVIMAS” viršutiniame meniu. Toliau spauskite kairiajame meniu „Pildyti formą”:

3 žingsnis

Paspauskite „Prašymas skirti paramą“:

 

4 žingsnis

Susiraskite formą “FR0512 v.5” (suveskite FR0512 į laukelį „Formos kodas”). Ją galite užpildyti tiesiogiai portale paspaudę „Forma elektroniniam pildymui“ (gaublio ikona):

5 žingsnis

Jei parama už 2022 m. mokestinį laikotarpį nebuvo paskirta pagal ankstesnį prašymą, norėdami pradėti pildymą, spauskite „Pradėti“:

Jei paramą už 2022 m. jau skyrėte pagal ankstesniais metais pateiktą prašymą, pirmame vedlio lange matysite duomenis apie Jūsų skirtą paramą. Paspaudę „Tęsti“ galėsite koreguoti ar pateikti naujus duomenis.

6 žingsnis

Atsidariusiame gavėjo paieškos lange įrašykite gavėjo identifikacinį numerį: 293414570 ir spauskite „Tęsti“:

7 žingsnis

Užpildykite būtiną prašymo informaciją:
Pasirinkite skiriamą dalį 1,2%.
Iki kokio mokestinio laikotarpio skiriate (parama gali būti skiriama iki 5-erių metų.).
Taip pat galite nurodyti ir mokesčio dalies paskirtį KORPORACIJAI FL.

Suvedę duomenis spauskite „Išsaugoti“:

 

8 žingsnis

 Peržiūrėkite, ar duomenys teisingi, ir spauskite „Taip, teisingi“:

9 žingsnis

Patvirtinę duomenų teisingumą, atsidariusiame lange spauskite „Formuoti prašymą“:

 

10 žingsnis

Suformavus prašymą, jame matysite pasirinktus paramos gavėjus ir jiems skirtą pajamų mokesčio dalį. Norėdami pateikti prašymą, spauskite „Pateikti“:

 

 

Ačiū, kad remiate mūsų veiklą.