REVIZIJOS KOMISIJA

Revizijos komisija atlieka korporacijos finansinės bei kitos apskaitinės veiklos kontrolę. Korporacijos revizijos komisija yra renkama 1-erių metų kadencijai.

Šiuo metu revizijos komisiją sudaro 2022m. Visuotinio susirinkimo metu išrinkti korporacijos nariai:

fil! Brigita Drakšaitė,

fil! Beatričė Bugenytė,

sen! Atėnė Simanauskaitė.