REVIZIJOS KOMISIJA

Revizijos komisija atlieka korporacijos finansinės bei kitos apskaitinės veiklos kontrolę. Korporacijos revizijos komisija yra renkama 1-erių metų kadencijai.

Šiuo metu revizijos komisiją sudaro 2020m. Visuotinio susirinkimo metu išrinkti korporacijos nariai:

sen! Lina Minkevičiūtė,

fil! Vaiva Tiškutė,

sen! Iveta Mykolaitytė.