SENJORAI

Senjorai – korporacijos varomoji jėga, alsuojanti gyvybe ir idėjomis. Anaiptol ne vyresnio amžiaus, o vyresni savo statusu korporacijoje. Korporacijos senjoru tampama davus senjoro priesaiką Metinės šventės metu fil! Vladui Nagevičiui priklausiusiame dvare. Davęs senjoro priesaiką, korporantas tampa pilnateisiu korporacijos nariu, gali devėti korporacijos simboliką (perpetinę juostą ir studentišką kepurėlę su monograma).

Būtent senjorai ir formuoja valdybą – pagrindinį korporacijos valdymo organą. Korporacijos valdybą sudaro: Pirmininkas, Scriba, Iždininkas, Mamūnė/Tėvūnas, Arbiter elegantiarium. O ką gi visi šie valdybos nariai veikia?

  • Pirmininkas/-ė yra korporacijos galva. Jis prižiūri bendrą tvarką ir korporacijos veiksmus, vadovauja visiems korporacijos nariams, atstovauja korporaciją.
  • Scriba (sekretorius) yra atsakingas už bendravimą su kitomis korporacijomis bei organizacijomis, įvairių oficialių raštų rašymą, protokolavimą, kvietimų išsiuntimą ir priėmimą, taip pat metraščio rašymą.
  • Iždininkas disponuoja visu korporacijos biudžetu.
  • Mamūnė/Tėvūnas yra atsakingas už jaunuosius narius (kandidatus, junjorus), jų visapusišką globą ir integraciją.
  • Arbiter elegantiarum – prižiūri tvarką ir yra atsakingas už tai, kad korporacijos nariai laikytųsi taisyklių bei akylai saugo visą korporacijos biblioteką.
  • Be savo tiesioginių pareigų visi valdybos nariai vykdo projektus, kuria naujas idėjas ir kitaip prisideda prie korporacijos ir visuomenės tobulėjimo.