Valdyba

Pirmininkė sen! Emilija Gedminaitė
Mamūnė sen! Viktorija Kvedaraitė
Scriba sen! Augustas Jankauskas
Tėvūnas sen! Steponas Lukoševičius
Iždininkas sen! Ainas Beinakaraitis
Arbiter Elegantiarum sen! Žygimantas Mickus