Valdyba

Pirmininkė sen! Emilija Gedminaitė
Mamūnė sen! Inesa Galinaitytė
Scriba sen! Sofija Mančinskaja
Tėvūnas sen! Žygimantas Mickus
Iždininkė sen! Karina Baranauskaitė
Magistra Elegantiarum sen! Emilija Kovieraitė