Korporacijos tikslai

 Fraternitas Lituanica brolijos nariai pasižadėjo išlikti lietuviais, kurti lietuviškas šeimas, kelti lietuvių tautinę kultūrą, grįžti į Lietuvą ir rūpintis lietuvių sveikatingumu, dirbti lietuvių gerovei ir skatinti kitus besimokančius bei mokslus baigusius tautiečius išlikti lietuviais.

      Šiuo metu korporacijos tikslai, išlaikę savo istorinę reikšmę, neženkliai pakito:

  • Aktyviai dalyvauti informuojant Lietuvos visuomenę apie įvairias medicinos problemas bei naujoves per spaudą, radiją, televiziją ir kitas visuomenės informavimo priemones.
  • Ugdyti tautos kultūrą ir kalbą.
  • Tęsti studentiškas tradicijas. Bendradarbiauti su studentiškomis organizacijomis.
  • Rūpintis Korporacijos narių profesiniu tobulėjimu ir profesine etika.
  • Palaikyti profesinius ir kultūrinius ryšius su kitomis Lietuvos bei užsienio organizacijomis.
  • Aktyviai dalyvauti studentų mokslinėje veikloje.