KORPORACIJOS VALDYBA

Kaip įstoti?

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų ir gydytojų korporacija „Fraternitas Lituanica et Patria“ yra savarankiška, nepolitinė, visuomeninė organizacija, jungianti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentus ir alumnus.

Junjorai yra jauniausieji Korporacijos nariai. Jų užduotis yra per savo studijų metus susipažinti su Korporacijos vertybėmis, tikslais ir tradicijomis. Tuo tarpu vyresnieji korporantai – tikrieji nariai – padeda junjorams sėkmingai įsitraukti į veiklas, supažindina juos su korporantiško gyvenimo ypatybėmis.
Labiausiai kandidatams bei junjorams padeda Tėvūnas ir Mamūnė, Korporacijoje atsakingi už būsimų narių auklėjimą.
Kandidatu gali tapti kiekvienas LSMU studentas, bet kuriuo mokslo metų laiku susisiekęs su Korporacijos Mamūne ar Tėvūnu. Junjoru tampa aktyviai korporacijos veikla besidomintys ir joje dalyvaujantys kandidatai Vasario 16-osios iškilmių metu.

Jei susidomėjai ir nori prie mūsų prisijungti, tiesiog parašyk Mamūnei sen! Atėnei Simanauskaitei!

el. paštas: simanaat@gmail.com
tel. nr.:  +37069071199

 

Mediateka:

Naujienos

Tradicinis Vytauto Didžiojo karo muziejaus lankymas 2022m. sausis

Sausio 11d. tradiciškai lankėmės Vytauto Didžiojo karo muziejuje, kur aplankėme mūsų korporacijos garbės narę dr. Aušrą Jurevičiūtę bei gilinome žinias apie Lietuvos istoriją ir patį muziejų su VDKM gidu Mindaugu. Taip pat, dr. Aušra LKKSS Kauno apskrities skyriaus vardu padėkojo korporacijai už aukas ąžuolų, skirtų Vytauto Didžiojo karo muziejaus 100-mečiui ir brg. gen. Vladui Nagevičiui, […]

Šokių vakaras 2021

Šių metų gruodžio 11d. įvyko korporacijos Fraternitas Lituanica et Patria tradicinis šokių vakaras, skirtas 113-osioms korporacijos įkūrimo metinėms paminėti. Renginyje dalyvavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bei kitų aukštųjų mokyklų studentai, taip pat ir ne vienas korporacijai priklausantis gydytojas. Tarp svečių buvo galima atpažinti kolegas iš studentų korporacijos TauTiTo, tautinės lietuvių studentų korporacijos Neo-Lithuania, studentų skautų […]

Ekskursija Lietuvos Respublikos Seime

Lapkričio 6 d. gavome progą apsilankyti Lietuvos Respublikos Seime. Mūsų ekskursija prasidėjo lipant laiptais, kurie vedė į istorinę Kovo 11-osios Akto salę. Čia, vos pravėrus duris žvilgsnius patraukė įspūdingas, dailininko Kęstučio Balčikonio, batikos darbas, kuriame išaustas Vytis kryžiaus fone. Nepaisant to, visi ekskursijos dalyviai, atsisėdę į istorinius krėslus, gavo neįkainojamą progą pajausti tą atmosferą, kurią […]