KORPORACIJOS VALDYBA

Kaip įstoti?

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų ir gydytojų korporacija „Fraternitas Lituanica et Patria“ yra savarankiška, nepolitinė, visuomeninė organizacija, jungianti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentus ir alumnus.

Junjorai yra jauniausieji Korporacijos nariai. Jų užduotis yra per savo studijų metus susipažinti su Korporacijos vertybėmis, tikslais ir tradicijomis. Tuo tarpu vyresnieji korporantai – tikrieji nariai – padeda junjorams sėkmingai įsitraukti į veiklas, supažindina juos su korporantiško gyvenimo ypatybėmis.
Labiausiai kandidatams bei junjorams padeda Tėvūnas ir Mamūnė, Korporacijoje atsakingi už būsimų narių auklėjimą.
Kandidatu gali tapti kiekvienas LSMU studentas, bet kuriuo mokslo metų laiku susisiekęs su Korporacijos Mamūne ar Tėvūnu. Junjoru tampa aktyviai korporacijos veikla besidomintys ir joje dalyvaujantys kandidatai Vasario 16-osios iškilmių metu.

Jei susidomėjai ir nori prie mūsų prisijungti, tiesiog parašyk Mamūnei sen! Atėnei Simanauskaitei!

el. paštas: simanaat@gmail.com
tel. nr.:  +37069071199

 

Mediateka:

Naujienos

Korporacija „Laisvės kelyje“

Ką šiuolaikiniam žmogui reiškia laisvė? Galbūt tai šansas drąsiai elgtis ir kalbėti? Ar keliauti be apribojimų? O gal tai tiesiog galimybė rinktis ir gyventi be baimės, nors priklausai mažumai? Greičiausiai kiekvienas turime savo laisvės sampratą. Prieš 31-erius metus mūsų tėvai ir seneliai susikibę rankomis Baltijos kelyje parodė pasauliui savo vienybę ir žengė labai svarbų žingsnį […]

Korporacijos Metinė šventė 2020

2020 m. liepos 17 dieną tradiciškai Babtyno dvare, priklausiusiam mūsų korporacijos įkūrėjui Vladui Nagevičiui, vyko Metinė šventė. Jos metu korporacijos pirmininkė sen! Iveta Mykolaitytė pristatė metinę ataskaitą, po kurios pasidžiaugėme linksmomis akimirkomis ir per metus nuveiktais darbais. Korporacijos valdymo estafetė buvo perduota naujajai pirmininkei sen! Gretai Undžytei. Viena iš mūsų Korporacijos tradicijų – prisiminti Korporacijai […]

Ką nuveikėme 2019-2020 mokslo metais?

Nepaisant ekstremalios situacijos mūsų šalyje ir pasaulyje, 2019-2020 mokslo metai korporacijoje buvo įdomūs ir turiningi. Per metus turėjome net 8 renginius: tradiciškai 2018-2019 mokslo metus baigėme Finis semestri, o naujus mokslo metus pasitikome Initium semestri. Socialinio vakaro metu geriau susipažinome ir smagiai leidome laiką kartu su būsimais korporacijos junjorais. Atėjus rudeniui, džiaugdamiesi ryškiomis gamtos spalvomis, […]