Asmenybės


KORPORACIJOS ĮKŪRĖJAI       

VLADAS NAGEVIČIUS
KAZYS OŽELIS
VLADAS INGELEVIČIUS
PRANAS SLIŽYS

 

 

 

 

 

 

 

KORPORACIJOS ATKŪRĖJAI

Doc. Kostas Labanauskas
Prof. dr. Jonas Lelis
Vytautas Sirijos Gira
Prof. dr. Mindaugas Jievaltas

 

 

 

 

 

 

 

 

GARBĖS NARIAI

Dr. Jonas Basanavičius

Dr. Jonas Šliūpas
Prof. dr. Petras Radzvickas
Dr. Aušra Jurevičiūtė
Mindaugas Šventoraitis

 

 

 

 

 

 

 

 

YPATINGIEJI NARIAI

Stasys Šimkus
Stasys Pilka