KORPORACIJOS HIERARCHINĖ STRUKTŪRA

Korporacijos hierarchinę struktūrą sudaro: junjorai, senjorai, filisteriai.

Į korporaciją atėję nauji žmonės tampa kandidatais į junjorus. Įrodę savo  susidomėjimą korporacija, norą ir ryžtą tapti korporacijos dalimi, atlikę paskirtus darbus, iššūkius jie tampa junjorais. Tai įvyksta per Vasasrio 16-osios minėjimą arba per Metinę šventę.

Junjoro tinkamumą tapti senjoru įvertina valdyba per motyvacinį pokalbį. Valdybai nusprendus junjorai keliami į senjorus Metinės šventės metu davus senjoro priesaiką ir nusipelnius jo vardo. Nuo tada senjorai gali dėvėti korporacijos atributiką (kepurėlę ir perpetinę juostelę).

Senjorai formuoja valdybą, kurios nariu tampama Visuotinio susirinkimo metu, vykstant kandidatuojančių asmenų motyvaciniams pasisakymams ir viešam balsavimui.

Tapti korporacijos filisteriu yra didelė garbė, o pati tapimo ceremonija yra paslaptis, apipinta įvairiais mitais ir gandais. Filisteriai nėra varomoji korporacijos jėga, tačiau kitaip prisideda prie korporacijos gyvavimo ir tobulėjimo. Jie garsina korporaciją savo asmenine, profesine veikla ir kitais visuomeniniais darbais.

Valdyba yra aukščiausia korporacijos institucija. Jai pavaldžios korporacijos hierarchinės dalys: senjorai, junjorai ir kandidatai į junjorus. Senjorams pavaldūs ir jų paliepimų ir pamokymų klausyti turi junjorai ir kandidatai į junjorus. O junjorams pavaldūs yra tik kandidatai į junjorus. Filisteriai yra ramstis valdybos nariams, senjorams, junjorams, nes visada padeda morališkai, įkvepia, padrąsina ir pasidalina savo patirtimi. Jiems yra pavaldžios visos korporacijos hierarchinės dalys.