Korporacijos veikla

Metinė šventė 2023

Gegužės 19 dieną vyko Metinė šventė. Kaip ir kiekvienais metais šventėme Babtyno dvare į kurį eilinį kartą išskiestomis rankomis korporantus pasitiko Garbės narys Mindaugas Šventoraitis. Pravėrus dvaro duris prie registracijos stalo spaudėsi krūva besišypsančių korporantų. Be fraternitiečių ir patriječių buvo galima atpažinti ir nemažai svečių, kurie pagerbė mus savo atvykimu: Garbės narė Aušra Jurevičiūtė, T.L.S korp! Neo-Lithuania, Korp! Vytis, Akademinė Skaučių Draugovė, Korp! Saja, Korp! TauTiTo bei Korp! Gaja, taip pat savo atvykimu mus nudžiugino ir pati LiMSA. Sulaukėme svečių ir iš Latvijos: Korp! Patria ir Korp! Dzintra.

Šventėje tradiciškai buvo skaitomas pranešimas apie Korporacijai ir Lietuvai nusipelnusį asmenį – Garbės narį Dr. Joną Šliūpą. Pristatymą skaitė mūsų korporacijos junjorės Gabija Otilija Morkunaitė ir Ignė Gineityte. Vėliau publiką sužadino audringas junjorų pasirodymas, kuriame girdėjomę jaunuosius korporantus dainuojant Vaido Baumilos dainą “Kunigunda”, kurią šis ir parašė viešėdamas Babtyno dvare! Esame labai dėkingi, kadangi sulaukėme begalės sveikinimų iš svečių, o iš korp! Vytis gavome labai ypatingą dovaną – alyvą. Kurią kitą rytą pasodinome ir įamžinome Babtyno dvaro alyvų alėjoje.

Metinę šventę tradiciškai vainikavome “Alučiu-giručiu” kurio pabaigoje oficialiai buvo pristatyta nauja korporacijos valdyba: Pirmininkė sen! Emilija Gedminaitė, Scriba sen! Augustas Jankauskas, Iždininkas sen! Ainas Beinakaraitis, Tėvūnas sen! Steponas Lukoševičius, Mamunė sen! Viktorija Kvedaraitė ir Arbiter Elegantiarium sen! Žygimantas Mickus.

Džiaugiamės turėję garbę priimti tiek svečių ir sėkmingai paminėti korporacijos Fraternitas Lituanica et Patria Metinę šventę!

Vivat, crescat, floreat! Korp! Fraternitas Lituanica et Patria in aeternum!